EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

EIT Kentsel Ulaşım 2021 yılı iş planı kapsamında açılan çağrılarına yapılacak başvurularda niyet bildirimini (Intent of Notification) tamamlamak için son tarih 30 Nisan 2020 (23:59, CET) , projenin sunulması için son tarih 14 Mayıs 2020 olarak güncellenmiştir.

Başvurular, PLAZA sistemine kayıt olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Niyet bildiriminin nasıl doldurulacağını belirten doküman için lütfen tıklayınız

2021 çağrı dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Çağrı duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız

EIT Kentsel Ulaşım sitesini incelemek için lütfen tıklayınız

Başvurular, “İnovasyon (Innovation), Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation), Bölgesel İnovasyon Planı (RIS),  Fabrika (Factory), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement)” tematik alanlarda gerçekleştirilebilecektir.

Çağrıya, EIT Kentsel Ulaşım üyelerinin yanı sıra üye olmayan kuruluşlar da katılım sağlayabilmektedir. EIT Kentsel Ulaşım’a üye olmayan kuruluşlar, en fazla 150.000 Avro fon alabilecek olup katılım sağladıkları projelerinin desteklenmesi durumunda EIT Kentsel Ulaşım’a Proje Ortağı olarak dahil olabilecekleridir. EIT Kentsel Ulaşım Proje Ortaklarından, her yıl alacakları fonun %20’si,  yönetimsel ücret olarak kesilecektir.

İnovasyon çağrılarında, projeye dahil olacak kuruluşların, bütçelerinin %30 oranında ilave katkı (ayni veya finansal) sağlamları gerekmektedir. Diğer tematik çağrılarda, kar amacı güden ve 250’dan fazla işçi istihdam eden kuruluşlar dışındaki kuruluşların ilave katkı sağlamları zorunlu değildir.

RIS ve Fabrika çağrılarında, EIT Kentsel Ulaşım’a üye olmayan kuruluşlar da aktivite lideri olabilirken geriye kalan çağrılarda EIT Kentsel Ulaşım üyesi kuruluşların aktivite lideri olmaları beklenmektedir.

Çağrı ile ilgili sorular call2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilebilmektedir.

Sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.