EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 yılları iş planı ilk çağrıları açılmıştır. Akademi (Academy), İş Geliştirme (Business Creation),  İnovasyon (Innovation), Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement), Bölgesel Yenlik Programı (RIS) ve kesişen konuları içeren Kamusal Alan (Public Realm) tematik alanlarında açılan çağrılara, 18 Mayıs 2021 saat 23:59 (CET)’a kadar PLAZA sistemine kayıt olarak başvurular sunulabilir.

Çağrılar hakkında genel bilgi için lütfen tıklayınız

Çağrılara yönelik olarak https://eit-urban-mobility-matchmaking.b2match.io/ adresinde profil oluşturarak 23 Mart 2021-25 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek proje fikri sunma etkinliklerine katılım sağlayabilir ve birlikte proje geliştirmek üzere eşleştirme faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

Not:

– Akademi (Academy) çağrıları kapsamında yaşanılabilir kentsel alanlar için mobilite çözümlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. “Master School” ve “Competence Hub) alt konularına odaklanan Akademi çağrılarına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

– İş Geliştirme (Business Creation) çağrıları kapsamında start-up’ların ve KOBİ’lerin farklı aşamalardaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlamaktadır. “Acceleration” ve “SME Hub” alt konularına odaklanan İş Geliştirme çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

– İnovasyon (Innovation) çağrıları kapsamında aktif mobilite, sürdürülebilir şehir içi lojistik, geleceğin mobilitesi, mobilite ve enerji alt alanlarında projelerin sunulmak beklenmektedir. İnovasyon çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

– Vatandaş Katılımı (Citizen Engagement) çağrıları kapsamında vatandaşların şehirdeki yenilikçi model, araç ve süreçlerin test ve uygulamaların dizayn ve tanımlama süreçlerine dahil olmasına veya en az iki farklı İnovasyon Merkezi (Innovation Hub)’dan iki farklı şehirde farkındalık yaratma faaliyetlerine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Vatandaş Katılımı çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

– Bölgesel Yenilik Programı (RIS) çağrısı kapsamında kentsel sorunlara odaklanan, İnovasyon, İş Geliştirme, Eğitim alanlarında proje tekliflerinin sunulması beklenmektedir. Bölgesel Yenilik Programı çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

– Kamusal Alan (Public Realm) çağrıların kapsamında sokakların ve kamusal alanların iyileştirerek sosyal inovasyonun gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kamusal Alan çağrısına yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı ile ilgili teknik sorularınızı EIT Kentsel Ulaşım yetkililerine call2022@eiturbanmobility aracılığıyla iletebilirsiniz.

Genel sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.