EIT Urban Mobility (Kentsel Ulaşım), kentsel alanların kolektif kullanımını geliştiren çözümleri hızlandırmak; erişilebilir, uygun, emniyetli, verimli, sürdürülebilir ve düşük maliyetli çok modlu ulaşım sistemlerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü yapısıdır.

EIT Kentsel Ulaşım, yayınlanan çağrılar sırasında alınan başvuruların değerlendirilmesini desteklemek için hakemler aramaktadır. Değerlendirilecek teklifler; inovasyon, iş yaratma, akademi, vatandaş katılımı, kamusal alan ve bölgesel yenilik şeması (RIS) tematik alanlarını kapsamaktadır.

Bağımsız dış uzmanlar, başvuruların değerlendirilmesine veya değerlendirme sürecinde raportörlük yapacaktır. EIT Kentsel Ulaşım’ın önceliklerinden herhangi biri ile bağlantılı beceri, profesyonel deneyim ve uzmanlığa sahip kişiler hakem rolü üstlenebilir.

 

EIT Kentsel Ulaşım 2022-2024 İş Planı Birinci Çağrısına linkten ulaşılabilir.

 

Hakemlerde Aranan Kriterler:

  • Diploma ile onaylanmış bir üniversite derecesi;
  • AB tarafından finanse edilen programların değerlendirilmesine (tercihen Ufuk 2020) katılım,
  • Müdahale mantığı ve diğer mantık modelleri hakkında tecrübe
  • Tematik alanların / konuların en az birinde kanıtlanmış deneyim
  • Akıcı İngilizce (yazılı)

Dış raportörler Aranan Kriterler:

  • Diploma ile onaylanmış ileri bir üniversite derecesi
  • AB tarafından finanse edilen programların değerlendirilmesine (tercihen Ufuk 2020) katılım
  • Değerlendirmelere raportör (veya benzer bir rol) olarak katılım
  • Müdahale mantığı ve diğer mantık modelleri hakkında tecrübe
  • Akıcı İngilizce (yazılı)

Verilecek görevler, eğitimler, hakemlik ücretleri ve benzeri detaylı bilgiler niyet beyanı dokümanında mevcuttur.

Hakemlik kaydı için aşağıdaki formların İngilizce olarak doldurulup office@eiturbanmobility.eu adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belge gönderiminin ardından bir teyit e-postası gelecektir. Başvuru talebiniz ardından aday hakem havuzuna giriş yapmış olursunuz. Hakemlik talebi en az üç yıl geçerli kalacaktır.

Başvuru formları aşağıdaki linklerden indirilebilir.

Hakemlik Niyet Beyanı

Uzman Raportör Niyet Beyanı

Başvuru Sahiplerinin Beyan formu

 

Son gönderim tarihi: 20 Nisan 2021, 16:00 (CET) ’dir.

Orijinal çağrıya EIT Urban Mobility web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Genel sorularınız için ncptransport@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.