TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu ve Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 programı kapsamında desteklenen ERA-NET Cofund Action Electric Mobility Europe (EMEurope) projesinin amacı, AB içinde farklı ülke ve bölgelerden kuruluşların elektrikli araçlar, elektrikli araçların etkin kullanımı için gerekli altyapıların geliştirilmesi, ulaşım ağları ve lojistik zincirleri ile bütünleştirilmesi gibi konularda yaptığı ortak araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamaktır. AB katkısı ile beraber çağrının öngörülen bütçesi 23 Milyon Avro’dur. Projede Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

Proje ön başvurularının 06 Şubat 2017 Brüksel saati ile 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgilere (çağrı takvimi, proje konuları, konsorsiyum yapısı, başvuru prosedürü vb.) buradan  ve www.electricmobilityeurope.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

25 Kasım 2016 tarihinde Brüksel – Belçika’da düzenlenecek EMEurope 2016 Çağrısı Bilgi Günü’ne katılarak çağrı hakkında detaylı bilgi alabilir ve işbirliği fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Etkinlik hakkında detaylı bilgi https://www.electricmobilityeurope.eu/veranstaltung/event-1/ internet adresinde yer almaktadır.

Ortak arama için CORDIS Platformu’ nu (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN (Enterprise Europe Network) Partner Search Tool’u (http://een.ec.europa.eu) kullanabilirsiniz.

İletişim için:
Dr. Alp Eren YURTSEVEN
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK TEYDEB
Telefon: 0312 298 17 97
E-Posta: alp.yurtseven@tubitak.gov.tr