ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamı:

Çağrının amacı, farklı ülkelerden genç bilim insanlarının kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ortak multidisipliner araştırma projeleri kapsamında etkili işbirlikleri oluşturmasını sağlamaktır. Genç bilim insanı, ilk doktora/tıpta uzmanlık derecesini, çağrının son başvuru tarihinden en az iki, en fazla 10 yıl önce almış olmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda her konsorsiyumda en fazla bir deneyimli bilim insanı yer alabilir. Çağrının genç bilim insanlarını teşvik etmeyi amaçlaması nedeniyle deneyimli bilim insanları konsorsiyumun koordinatörü olamazlar (Detaylı bilgi için çağrı metninin 5. Applicants bölümünü inceleyiniz.)

Kardiyovasküler hastalık araştırmaları;

  • Hipertansif, iskemik, pulmoner kalp hastalıkları
  • Pulmoner dolaşım hastalıkları
  • Kalp hastalığının diğer formları
  • Arter, arteriol ve kapiller hastalıkları
  • Kardiyak odacıklar ve bağlantılar, romatizmal hastalıklar ve kardiyak septaya ilişkin konjenital malformasyonları (ICD-10 analogları) kapsamaktadır.

Tek aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. ERA-CVD ortak çağrı sekreteryası tarafından yapılacak şekilsel değerlendirmenin yanı sıra her ülke kendi ulusal kurallarına göre şekilsel değerlendirme yapacak olup Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacıların “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uymaları (proje ekibi, süre, bütçe vb. hususlar) önem arz etmektedir. Şekilsel değerlendirme aşamasını geçen proje önerileri uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde değerlendirilecek ve destek kararı verilecektir.

Son başvuru tarihi 29 Nisan 2019 (17:00:00 CET)’dur. Uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklar, 03 Mayıs 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (PBS) http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, 10 Mayıs 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar PBS üzerinden elektronik imza sürecini tamamlamaları veya ıslak imzalı basılı kopyaları aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı
Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü
Tunus Caddesi No: 80
06100 Kavaklıdere/ANKARA

ERA-CVD projesi ve 2019 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-cvd.eu/388.php adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-cvd-projesi-2019-yili-cagrisi-acildi