Birinci Aşama İçin Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2018

E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area-ERA)-NET Cofund projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nâdir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call- JTC) düzenleyen ERA-NET Cofund E-Rare-3 Projesi Konsorsiyumu, 2018 yılının çağrı başlığını “Nâdir Hastalıklar Kapsamında Hastalık Sebeplerinin Keşfinde Hipotez Bazlı Entegre Çoklu-Omik Yaklaşımlar Ve Fonksiyonel Validasyonları Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases.)” olarak belirlemiştir.

Uluslararası işbirliğine dayalı çok disiplinli ve çok ortaklı dönüşümsel araştırma projelerinin destekleneceği JTC2018 Çağrısına başvuru ve detaylı bilgiler için http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018 bağlantısını ziyaret ediniz.

Önemli Hususlar:

Türkiye’den çağrıya başvuru yapacak araştırmacıların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapması zorunludur. Konuyla ilgili Aralık ayı sonunda detaylı açıklama yapılacaktır. Lütfen http://tubitak.gov.tr/ ve https://h2020.org.tr/ sayfalarımızı takip ediniz.

Çağrıyla ilgili tüm sorularınızı e-rare@tubitak.gov.tr e-posta adresine iletiniz.