Ufuk2020 Programı’nda proje başvurusu yapmayı plânlayan veya proje yürütmekte olan araştırmacılara ve girişimcilere fikri varlıklarını güvence altına almak ve bunları ekonomik olarak kullanılabilen sonuçlara dönüştürmek için kullanabilecekleri Fikri Mülkiyet fikirleri ve araçları sunmayı amaçlayan Ufuk2020 Programı Kapsamlı Fikri Mülkiyet Hakları Kılavuzu yayımlandı.

Bahsekonu kılavuz, “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi kapsamında hazırlandı. TÜBİTAK tarafından IPA II. Bileşeni altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıları ile sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımının artırılmasını hedefleyen Proje, Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuş durumda. 27 ay sürecek ve Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen Proje’nin temel faaliyetleri arasında Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi ile KOBİ Danışmanlık Sisteminin kurulması, Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Masasının Oluşturulması ile Bilgilendirme ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

Bu bağlamda ilgili kılavuz, Ufuk2020 Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayanlar, hâlihazırda proje başvurusunu yapmış değerlendirme sonucunu bekleyenler ve proje başvurusu başarılı olup proje yürütmeye başlayan tüm paydaşlar için fikri mülkiyet hakları ve bu hakların korunması konularında son derece yararlı bilgiler içeriyor. Kılavuzda yer alan bilgiler hem Ufuk2020 Programı Açıklamalı Örnek Hibe Sözleşmesi’nde (AMGA) fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak aktarılan bilgilerin kapsamlı bir özeti hem de Ufuk2020 Programı kapsamında paydaşlar tarafından sıklıkla kullanılmakta olan model konsorsiyum anlaşmalarının özeti niteliğinde.

 

Yayımlanan kılavuzun İngilizce ve Türkçe versiyonlarına linkten erişilebilir.

Kılavuzda yer alan bir bilgiye veya Ufuk2020 Programı’nın bahsekonu süreçlerine ilişkin her türlü sorunuz için Ufuk2020 Programı Yasal ve Finansal Konular Ekibi‘yle irtibat kurabilirsiniz.