ERA-NET ICRAD (Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği) projesi Ufuk 2020 kapsamında desteklenen bir Era-Net projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 19 ülkeden 28 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. Projede, halk sağlığına, çevreye ve ekonomiye fayda sağlayacak hayvan sağlığını ve refahını iyileştirme amaçlı bazı önemli salgınları ele alan translasyonel araştırma projelerinin, yeni tanı ve müdahale stratejilerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Projeler aşağıdaki 3 araştırma alanından olmalıdır;

  • Araştırma Alanı 1. Bulaşıcı ve yeni hastalıklar
  • Araştırma Alanı 2. Yeni ve/veya iyileştirilmiş aşı üretimi
  • Araştırma Alanı 3. Yüksek verimli, hızlı, doğru ve sahada kullanımı kolay tanı kitleri 

Ortak projeler, en az üç farklı ICRAD ortak ülkesinden, en az üç ve en fazla altı katılımcıya sahip olmalıdır. Uygun olan durumlarda, AB dışındaki ortaklarla uluslararası işbirliği ve ERA-NET kapsamında seçilen projelere endüstri katılımı teşvik edilecektir.

Bu kapsamda, ICRAD Cofund çağrısının 1. aşama başvuruları için uluslararası başvuru sistemi açılmış olup, sistem 31 Mart 2020 tarihinde kapanacaktır. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkeler, duyuru ile ilgili daha detaylı bilgi ve ortak bulmak için: https://www.icrad.eu/

Önemli tarihler aşağıda verilmiştir;

1.Aşama

 

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih

(Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.)

31.03.2020

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi)

03.04.2020

1. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi

12.06.2020

2.Aşama

 

2. aşama önerilerinin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih

(Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.)

05.08.2020

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. Aşama ulusal başvuru son tarihi. (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi)

07.08.2020

2. Aşama Ulusal uygunluk kontrolü ve eksik belgelerin tamamlatılması için son tarih

12.08.2020

2. aşama sonuçların başvuru sahiplerine iletilmesi

Kasım 2020

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Ulusal başvuru koşulları ve süreç hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İlgili Kişi:
Dr. Hatice Mahur Altay
TOVAG
e-posta: mahur.altay@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 71

ARDEB- 1071 programı detayları için;
Dr. Fahriye Ertuğrul
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 05

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-icrad-bulasici-hayvan-hastaliklari-arastirmalari-icin-uluslararasi-isbirligi-cagrisi