ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ERA-NET NEURON Projesi 2019 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2019), 09 Ocak 2019 tarihinde açılmıştır. JTC 2019 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720.000 TL olacaktır.

Çağrının amacı, tanı, hasta sınıflandırması, prognoz, tedavi yanıtının izlenmesi ve öngörülmesi ve nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda yan etkiler için geçerli ve güvenilir biyobelirteçlere olan karşılanmamış tıbbi ihtiyacı gideren çok uluslu, işbirliğine dayalı araştırma projelerini kolaylaştırmaktır.

NEURON finansman kuruluşları özellikle temel ve klinik yaklaşımları birleştiren çok disiplinli çalışma ve translasyonel araştırma önerilerini teşvik etmek istemektedir. Mevcut çağrı bağlamında, psikiyatristlerin ve/veya nörologların postüla eden konsorsiyumlara temel nörobilimcilerle birlikte dahil edilmesi, yüksek düzeyde teşvik edilmektedir. Konsorsiyumun, sadece ortaklar arasındaki tamamlayıcı işbirliği ile elde edilebilecek yeni ve iddialı fikirler sunması beklenmektedir.

Çağrı başlığı “Beyin Bozukluklarında Dönüştürülebilir Biyomarkırlar Üzerine Çok Uluslu Araştırma Projeleri” (“Multinational Research Projects on Translational Biomarkers in Brain Disorders”) olup; araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

  1. Spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkili patofizyolojinin biyolojik imzaları olarak kullanılacak biyobelirteçlerin keşfedilmesi ve doğrulanmasına yönelik temel araştırma.
  2. Spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların teşhisi, hasta sınıflandırması, prognoz veya tedavi yanıtının izlenmesi veya öngörülmesi ve spesifik nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar için yan etkilerle ilgili klinik olarak ilgili biyobelirteçler üzerine yapılan klinik araştırma.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrıda ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 09 Ocak 2019 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 11 Mart 2019 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 11 Mart 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 25 Mart 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus Caddesi No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.neuron-eranet.eu/en/865.php ağ sayfasından erişebilirsiniz. Ayrıca, çağrıyla ilgili hazırlanan bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

İletişim

Dr. Recep Emrah Çevik

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-neuron-cofund-projesi-2019-ortak-uluslararasi-cagrisi-jtc-2019-acildi