Ufuk 2020 Programı ERC Proof of Concept 2020 çağrısının son turunda iki araştırmacımız daha desteklenmeye hak kazandı. Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerem PEKKAN “BloodTurbine: Fully implantable patient-specific Artificial Hearts without External Power” isimli projesi ile ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY ise “SUPERSONIC: Supersonic material ablation at THz repetition rates for ultra-efficient laser micromachining” isimli projesi ile toplam 300.000 Avro hibe ile desteklenmeye hak kazandı. 

Avrupa Araştırma Konseyi (Europen Research Council  (ERC) öncül araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek bilim insanlarını sadece bilimsel mükemmeliyet kriterine göre değerlendirmekte ve özellikle çok disiplinli, disiplinlerarası, yeni fikirler ve alışılmadık inovatif yaklaşımlar içeren projeleri desteklemektedir. Proof of Concept (Kavram Kanıtı) çağrıları kapsamındaki fonlar, ERC tarafından daha önce desteklenen baş araştırmacıların ERC fonlarına ek olarak, projelerin ticari/sosyo-ekonomik potansiyelini doğrulayacak, fikirlerinin ticarileşmesine katkıda bulunacak ilave çalışmalar için verilmektedir.

Prof. Dr. Kerem PEKKAN 2012 Starting Grant çağrısında desteklenen VASCULARGROWTH isimli projesinde, ölümcül kalp hastalıklarının, anne karnında daha cenin 1 aylıkken, damar bozukluklarının önlenmesi suretiyle ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere ERC tarafından 2 Milyon Avro ile desteklenmişti. PEKKAN ayrıca 2014 yılında da KidsSurgicalPlan isimli bir Proof of Concept projesi almaya hak kazanmıştı.

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY 2013 Consolidator Grant çağrısında desteklenen  NLL isimli doğrusal olmayan lazer litografisi temel araştırma projesinde ultra hızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere ERC tarafından 2 Milyon Avro ile desteklenmişti.