Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research-JPND) JPCOFUND-2 2021 yılı ‘Fizyolojik Sistem Rahatsızlıkları Öntanısının Nörodejeneratif Hastalıklar ile Bağlantısı’ başlıklı çağrısı açılmıştır. 

JPND JPCOFUND-2 2021 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklarla ilgili yeni teşhis veya müdahalelerin geliştirilmesi potansiyeline sahip erken hastalık göstergelerinin tespitini, ölçülmesini ve anlaşılmasını amaçlayan iddialı, yenilikçi, çok disiplinli ve çok uluslu araştırmaları teşvik etmektir. Çağrı kapsamında fizyolojik etkilerin ve biyoişaretleyicilerin nörodejeneratif hastalıkların gelişimiyle bağlantısının tanımlanmasına/ölçülmesine ve nörodejeneratif hastalıkların sebeplerinin altında yatan hücresel, moleküler, metabolik, enflamatuvar ya da sistemik süreçlerinin anlaşılmasına odaklanan projelerin fonlanması hedeflenmektedir. Proje önerilerinin Alzheimer ve demans, Parkinson ve ilgili hastalıklar, Prion hastalıkları, Motor nöron hastalıklar, Huntington hastalığı, Spinocerebellar ataxia (SCA), Spinal muscular atrophy (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

• Nörodejeneratif hastalıklarda erken dönem ve fizyolojik bozuklukların ilişkisinin gösterilmesi  (örneğin mevcut kohort ve longitidunal verilerin analiz edilmesi)

• Erken belirtilerin tespit edilmesini geliştirecek son metot ve teknolojilerin uygulanması (yenilikçi biyoişaretleyicilerin tespiti, okumaların hassasiyet özgünlük ve sağlamlığının arttırılması) 

• Erken fizyolojik belirtilere yol açan nörodejenerasyon temelli süreçlerin ve hastalığa özgü işaretlerin (nöropatolojik, hücresel, sinaptik, metabolik veya enflamasyon seviyeleri gibi) insan ve hayvan çalışmalarıyla yorumlanması, iyi karakterize edilmiş kohort çalışmaları

• Nörodejenerasyon ile hastalık belirtilerini birbiriyle ilişkilendirebilen dijital teknolojilerin kullanımı (klinik, nörofizyolojik, biyokimyasal, görüntüleme ve psikolojik verilerin kombine edilmesi) 

• Hasta izleme amaçlı kablosuz sensörler dahil evde görüntüleme ve giyilebilir cihazlar ile fizyolojik bozuklukların gerçek zamanlı ölçümüyle hastalık belirtilerini ilişkilendirme

Detaylı bilgiyi uluslararası çağrı duyurusu ve uluslararası çağrı metninden edinebilirsiniz.

Proje Konsorsiyumu: En az üç en fazla yedi ülkeden oluşabilir. Aynı ülkeden en fazla iki proje yürütücüsü olabilir. Her proje partneri bulunduğu ülkedeki katılımcı fonlayıcı kuruluş tarafından fonlanır. Katılımcı ülke ve fonlayıcı kuruluşların listesi ve bütçe bilgileri için tıklayın.

Bütçe:  Ülkemizden projelere katılan araştırma grupları için bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç uluslararası proje başına 2.500.000 TL’yi; yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi; uluslararası proje koordinatörü olunması durumunda koordinatör olan kurum için 1.500.000 TL’yi aşamaz.  Detaylı bilgi için ulusal başvuru kurallarını inceleyebilirsiniz.  

Çağrı Takvimi:

2 Mart 2021 1. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2021)  

8 Mart 2021 1. Aşama TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr)

29 Haziran 2021 2. Aşama Uluslararası Son Başvuru Tarihi (https://ptoutline.eu/app/jpnd2021)   

İkinci aşama uluslararası bilimsel değerlendirme sürecinde başarılı bulunan projelerde yer alan araştırmacılarımız için TÜBİTAK son başvuru tarihi duyurulacaktır.

İletişim: Dr. Gaye Çetinkaya Campari 

gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr

0 312 298 17 91

TÜBİTAK – Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı