ERIC Forum Uygulama Projesi kapsamında, Avrupa Translasyonel Tıp Araştırma Altyapısı (European Research Infrastructure for Translasyonel Medicine – EATRIS) tarafından “Bölgeler arası Bilimsel Süreçlerde Kalite ve Üretilebilirlik Çevrimiçi Çalıştayı” 10-11 Şubat 2021’de düzenlenecektir. Çalıştay ile, Araştırma Altyapılarında faaliyet gösteren araştırmacılar, politika belirleyiciler ve fonlama yetkilileri arasında iyi uygulamalarının paylaşılması ve araştırmanın tasarım ve yürütülmesi fazında karşılaşılabilecek sorunlara keşfine dair ERIC Forum içerisinde önemli konuşmacılarla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayınız.

Etkinlik kapsamında ayrıntılı bir gündem Ocak ayında paylaşılacaktır.