Türkiye dâhil toplam 11 Avrupa Birliği üye ve asosiye ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin işbirliğini hedefleyen ERA.Net RUS PLUS Programı’nın 3. Çağrısının sonuçları açıklandı. Nanoteknoloji, sağlık bilimleri ve robotbilim alanlarında başvuru yapan toplam dört Türk ortaklı proje bu çağrıda desteklenmiştir. Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eranet-rus-plus-coklu-isbirligi-cagrisi-sonuclari-aciklandi