Avrupa Araştırma Altyapıları Strateji Forumu (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) 2018 Yol Haritası yayınlandı.

Avrupa Birliği Araştırma Altyapıları politikasının uygulanması amacıyla kurulmuş olan ESFRI, Avrupanın orta ve uzun vadeli araştırma altyapı projeleri olan ESFRI projeleri ve ilgili alandaki politika yönelimlerini tanıtan yol haritasının güncellenmiş 2018 sürümünü yayınladı. 

ESFRI projeleri aracılığıyla, Avrupa’nın önde gelen bilimsel araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılaması öngörülen altyapıların oluşturulması ve mevcut yatırımlar arasında sinerji sağlayacak adımların atılması hedeflenmektedir. 

Yeni haritada 55 projeye yer verilmiş olup bunların beş tanesi ilk kez kendisine haritada yer bulmuştur. Bu projeler, “enerji; çevre ve iklim değişikliği; sağlık ve gıda; fizik bilimleri ve mühendislik, sosyal ve kültürel inovasyon; ve e-altyapılar” kategorilerinde faaliyet göstermektedir.

Ülkemizden ortakların da yer aldığı bu projeler on yıl için haritaya alınmakta, bu süre içerisinde operasyona geçen projeler Landmark statüsüne geçmektedir. 

İlgili Yol Haritasına bu linkten erişilebilmektedir.