Blok yüklenirken hata: Etkinlik

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik sona erdi.

TÜBİTAK 2237- TÜBİTAK ARDEB Proje Yazma Eğitimi

12 Şubat - 14 Şubat

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

 

Özellikle mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinde yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların, TÜBİTAK’ın ulusal programlarına yönelik hazırlayacakları Ar-Ge ve yenilik projelerinin, nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı olarak proje yazma eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Bu doğrultuda, proje hazırlama sürecinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje ön hazırlık süreçleri, proje fikrinin yenilikçi ve özgün yanının ortaya konulması, proje yöntem basamaklarının sunulması, proje yönetimi, bütçelendirme ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile araştırma projesi hazırlama tekniklerinin ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Etkinliğe katılım sağlayacak kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması beklenecektir.

Etkinlik katılım şartları:

  1. Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
  2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,
  3. 1.1.1 maddesi kapsamına giren projelerden herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
  4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
  5. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  6. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

 

Program kapsamında; TÜBİTAK’ın özellikle ulusal programlarına yönelik Ar-Ge ve yenilik projelerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması amacıyla, teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimi gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, proje hazırlama sürecinde yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirme, değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik çevrimiçi etkinlik planlanmıştır.

EĞİTMENLER

Prof.Dr. Ayşe Bedeloğlu – Bursa Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Esra Karaca – Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz – Bursa Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Derya Ünlü– Bursa Teknik Üniversitesi

 

Etkinliğe Başvuru için tıklayınız.

 

 

DETAYLI TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

 

SAAT/GÜN 1. GÜN 2. GÜN 3. GÜN
08:00 – 08:45 DERS ADI: Etkinlikte Verilecek Eğitim Programının Tanıtımı DERS ADI: Yöntem-1 DERS ADI: Yaygın etki
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU
DERS KONUSU: Etkinlikte Verilecek Eğitim Programının Tanıtımı DERS KONUSU: Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri ve örnekler DERS KONUSU: Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Çıktılar, Çıktılarının Paylaşımı ve Yayılımı
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitim programının tanıtımı, içeriği, amacı ve gerekliliğinin açıklanması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya uygun yöntem ve araştırma tekniklerinin seçimi ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Çıktı Türü Öngörülen Çıktı (lar) ve Çıktının Elde Edilmesi için Öngörülen Zaman Aralıkların belirlenmesi, Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve olası kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak etkinlikler, Projeden Oluşması Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler ve örnekler
09:00 – 09:45 DERS ADI: TÜBİTAK Proje Başvurusu- Ön Hazırlık Süreçleri DERS ADI: Yöntem-2 DERS ADI: Uygulama
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU
DERS KONUSU: TÜBİTAK proje başvurusu ön hazırlıklarının tanıtımı DERS KONUSU: Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri ve örnekler DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: TÜBİTAK Proje Ön Hazırlık Süreçleri (TÜBİTAK web sayfasından tüm desteklerin tanıtımı, ARDEB desteklerinin ayrıntılı tanıtımı, Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)’in canlı yayında tanıtımı, kullanımı ve bilgi girişi yapılması, TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (TARABİS)’nin gösterilmesi, ARDEB Proje Takip Sistemi (ARDEB-PTS) ve Panel Yönetim Sistemi (PYS)nin gösterimi) DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Araştırmanın tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler ve istatistiksel yöntemler, ön çalışma veya fizibilite, iş paketleri ile ilişkilendirilme ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların hazırlayacakları proje fikirlerinin geliştirilmesi ve proje taslaklarının oluşturulması.
10:00 -10:45 DERS ADI: TÜBİTAK Proje Başvurusu- Ön Hazırlık Süreçleri DERS ADI: Soru-Cevap ve Uygulama DERS ADI: 1002-A, 1002-B ve 1005 programı
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz
DERS KONUSU: Proje başvuru sayfalarının, başvuru sisteminin ve başvuru formlarının ayrıntılı incelenmesi DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma DERS KONUSU: 1002-A, 1002-B ve 1005 programları
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: ARDEB Proje Başvuru sayfalarının ve başvuru sisteminin (ARDEB-PBS) adım adım açıklanması ve başvuru formlarının ayrıntılı incelenmesi DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların hazırlayacakları proje fikirlerinin geliştirilmesi ve proje taslaklarının oluşturulması için ikinci güne ait soruların cevaplanması,örneklerin tartışılması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 1002-A, 1002-B ve 1005 programları yazımında dikkat edilecek hususlar ve farklılıkları
11:00 -11:45 DERS ADI: THS açıklaması, Soru-Cevap ve Uygulama DERS ADI: Proje yönetimi-1 DERS ADI: 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ:Prof. Dr. Ayşe BEDELOĞLU DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü
DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma DERS KONUSU: İş-Zaman Çizelgesinin ayrıntıları ve örnekler DERS KONUSU: Proje Yürütücüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ve Yaygın Etkisi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Teknoloji Hazırlık Seviyelerinin açıklanması, eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların ilk güne ait sorularının cevaplanması,örneklerin tartışılması, projelerin konuşulması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İş-Zaman Çizelgesinin ayrıntılı açıklanması,İş Paketleri, Projenin Başarısındaki Önemi (%), Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceğinin netleştirilmesi ve Örnekler. DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje Yürütücüsünün Yüksek Lisans ve Doktora Tezinin Başlığı ve Yaygın Etkisi (bildiri, makale, kitap bölümü, kitap, vb.) bölümlerinin doldurulması ve örnekler
13:00 -13:45 DERS ADI: Proje Özeti DERS ADI: Proje yönetimi-2 DERS ADI: 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü
DERS KONUSU: Proje özetinin hazırlanması ve örnekler DERS KONUSU: İş Paketlerinin ayrıntılı hazırlanması ve örnekler DERS KONUSU: Kariyer Geliştirme Potansiyeli
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Ayrnıtlı proje özetinin ((a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisinin ana hatlarını kapsayan) hazırlanması ve örneklerin gösterimi DETAYLI DERS İÇERİĞİ: İzlenebilir ve ölçülebilir hedefleri olan İP’ler hazırlanması, İP Kapsamında Yapılacak İşler/Görevler, Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği, İP’nin hedefi, başarı ölçütü ve ara çıktısı/çıktılarının hazırlanması ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ:Proje önerisinin yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar, yeni yetenekler veya disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazandırma potansiyeli ile proje kapsamında yapılacak araştırmaların projenin yürütüldüğü kuruluşa olası katkılarının detaylandırılması ve örnekler
14:00 -14:45 DERS ADI: Özgün değer-1 DERS ADI: Soru-Cevap ve Uygulama DERS ADI: Uygulama
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç.Dr. Derya Ünlü
DERS KONUSU: Proje konusunun önemi, Projenin özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi ve örnekler DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Proje konusunun önemi, Projenin özgün Değeri ve Araştırma Sorusu veya Hipotezi ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların hazırlayacakları proje fikirlerinin geliştirilmesi ve proje taslaklarının oluşturulması için ikinci güne ait soruların cevaplanması,örneklerin tartışılması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların hazırlayacakları proje fikirlerinin geliştirilmesi ve proje taslaklarının oluşturulması.
15:00 -15:45 DERS ADI: Özgün değer-2 DERS ADI: Proje yönetimi-3 DERS ADI: Bütçe-1
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca
DERS KONUSU: Literatür araştırması, Proje amaç ve hedefleri ve örnekler DERS KONUSU: Risk yönetim tablosunun oluşturulması ve örnekler DERS KONUSU: Bütçe ve Gerekçesi formunun oluşturulması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Literatür araştırması , kaynaklar listesi, Açık, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresince ulaşılabilir amaç ve hedefler ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Risk(ler)in Tanımı ve Alınacak Tedbir (ler) (B Planı)nın hazırlanması ve örnekler DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bütçe ve Gerekçesi formunun oluşturulması, dikkat edilecek noktalar, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları, satın alma süreçleri ve örnekler
16:00 -16:45 DERS ADI: Soru-Cevap ve Uygulama DERS ADI: Araştırma Olanakları DERS ADI: Bütçe-2
Ders Saati: 1 DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Hüseyin Lekesiz DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof.Dr. Esra Karaca
DERS KONUSU: Katılımcıların taslakları üzerine çalışma DERS KONUSU:Araştırma Olanakları tablosunun hazırlanması DERS KONUSU: Bütçe ve Gerekçesi formunun oluşturulması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Eğitmen moderatörlüğünde katılımcıların hazırlayacakları proje fikirlerinin geliştirilmesi ve proje taslaklarının oluşturulması için ilk güne ait soruların cevaplanması,örneklerin tartışılması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Araştırma Olanakları tablosunun hazırlanması, projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanaklar ve kullanım gerekçeleri sunulması DETAYLI DERS İÇERİĞİ: Bütçe ve Gerekçesi formunun oluşturulması, dikkat edilecek noktalar, karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları, satın alma süreçleri ve örnekler
Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8 Toplam Ders Sayısı=8

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylar

başla
12 Şubat
Başlangıç/Son
14 Şubat

Konum

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Bursa 16000 Türkiye + Google Haritalar