Blok yüklenirken hata: Etkinlik

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik sona erdi.

TÜBİTAK ARDEB 1002 Proje Yazma Eğitimi

22 Kasım 2021 @ 09:00 - 23 Kasım 2021 @ 18:00

 

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı

Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış veya tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri için ARDEB 1002 proje bileşenlerinin tanıtılması, projenin tanıtılması, bir projenin başlatılma, yürütme, izleme, kontrol ve değerlendirme süreçlerinin farklı uygulamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 2237 -B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı mühendislik ve teknolojik bilimlerde proje başvurularının kapsamlı gerçeğe uygun biçimde anlatılmasını amaçlayan, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin de görev aldığı eğitim programıdır. Proje çağrısına uygun olarak yeterliliğini almış veya tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcıların kendi projelerini hazırlama süreçlerine destek olmak amacıyla belli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflenmektedir.

 

Katılımcı Listesi veya Kriterleri

Etkinliğe katılımcı olacak kişilerin aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  1. En az doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,
  2. Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması,

3.TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)

  1. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
  2. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  3. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması.

Etkinliğe Başvuru için tıklayınız.

 

SAAT/GÜN 1. GÜN-22.11.2021 SAAT/GÜN 2 GÜN-23.11.2021
09:00 – 09:30
Ders Saati: 30 dk
DERS ADI:

Eğitim Programının Tanıtımı

09:00 – 10:30
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: Beklenen Etki
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY
DERS KONUSU: Eğitim Tanıtımı DERS KONUSU: Projenin Etki Düzeyi
DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Eğitim programının tanıtımı, içeriği, amacı

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Proje Çıktıları

Elde Edilmesi Öngörülen Etkileri

Proje çıktılarını paylaşılması

09:30 – 11:00
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: ARDEB Program Tanıtımı 10:40 – 12:-10
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: Bütçenin Hazırlanması
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Doç. Dr. Mahmut Ali ERMEYDAN DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOÇAK SEZGİN
DERS KONUSU: Kavramların Tanıtımı DERS KONUSU: Mali Süreçlerin Oluşturulması
DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

ARDEB Programları Öncelikli Alanları

ARDEB Programları Fikri ve Sınai haklar

ARDEB Programları Etik

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Bütçesinin Hazırlanması

Bütçe Kalemleri İncelenmesi

Personel

Seyahat

Hizmet Alımı

Makine Teçhizat

11:10 -12:30
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: ARDEB Programı Başvurusu 13:30 -15:00
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: Değerlendirme Aşamaları
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOÇAK SEZGİN
DERS KONUSU: Sistem Tanıtımı DERS KONUSU: Hakem Değerlendirme Süreçleri
DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

ARBİS Sistemi ve ARDEB 1002 Programının Tanıtımı

Başvuru Belgeleri

On-line Başvuru Hakkında Bilgi

Başvuru Formlarının Tanıtılması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Projelerin Değerlendirme Süreçleri

Puanlama sistemi

Ret sebepleri

13:30 -15:00
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: Proje Öneri Formu Hazırlama 15:10 -17:30
Ders Saati: 140 dk
DERS ADI: Proje Yönetimi ve Sürdürme
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Yakup AYKUT DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ömer KOZ
DERS KONUSU: Başvuru Formunun Hazırlanması DERS KONUSU: Kabul olan Projelerde Süreçler
DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Araştırma konusunun ve başlığının belirlenmesi

Literatür Araştırması

Proje Konusunun Özgünlük ve Yenilikçi Yönleri

Proje önerisinin amacı ve hedefleri

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Projelerin Başlatılma Usulleri

Teknik Raporlama ve Mali Usuller

Projelerin izleme süreçleri

İzleme Formları nelerdir?

Proje Sonuç Raporu Yazımında Uyulması Gereken Kurallar

Mali Raporlar

15:10 -16:30
Ders Saati: 90 dk
DERS ADI: Proje Öneri Formu Hazırlama 17:30 -18:10
Ders Saati: 40 dk
DERS ADI: Eğitim Soru Cevap
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Yakup AYKUT DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: Prof. Dr. Ömer KOZ
DERS KONUSU: Planlamanın yapılması DERS KONUSU: Eğitim Sonuçları Değerlendirme
DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Yöntem ve İş paketlerinin belirlenmesi ve yazılması

Görev dağılımı ve proje süresinin iş paketlerine bölünerek belirlenmesi

Risklerin belirlenmesi ve B planı oluşturulması

Risklerin tanımlanması

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Soru – Cevap

Değerlendirme ve Katılım Belgesinin Takdimi

Toplam Ders Sayısı=5 Toplam Ders Sayısı=5

 

 

 

 

Detaylar

başla
22 Kasım 2021 @ 09:00
Başlangıç/Son
23 Kasım 2021 @ 18:00

Konum

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Bursa 16000 Türkiye + Google Haritalar