Eurostars-2 Programı’nın son çağrısı açıldı. Çağrı kapsamda, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması beklenmektedir. Ayrıca, ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Eurostars üyesi ülkeden bir ortak ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Çağrı için son başvuru tarihi 4 Şubat 2021’dir. Detaylı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.

Uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan firmaların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.

Eurostars-2 Programı Nedir?

EUREKA’nın destek mekanizmalarından bir tanesi olan Eurostars, Avrupa Komisyonu ve Eurostars üye ülkelerinin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için yürüttükleri KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek programıdır. 2008-2014 yılları arasında tamamlanmış olan Eurostars-1’in ardından, Eurostars-2 Programı başlamış ve program kapsamında 2014 yılından beri toplam 14 çağrı açılmıştır. Ülkemiz her iki programa da katılım sağlamıştır.

Eurostars kapsamında herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Daha fazla bilgi ve yardımcı dokümanlar için lütfen tıklayınız.

Eurostars Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmaya ilişkin önemli hususların ve ip uçlarının paylaşılacağı 12 Ocak 2021 tarihli (saat 11.00/Brüksel saati) webinar için kayıt olmayı unutmayınız!

Kayıt için lütfen tıklayınız.

 

Sorularınız için:

Dr. Elif DOĞAN-ARSLAN

Eurostars Ulusal Proje Koordinatörü (NPC)
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
TÜBİTAK

Tel: 0312 298 1416
E-posta: eurostars@tubitak.gov.tr