Faaliyette Olan Ar-Ge Merkezi Sayısı 402’ye Ulaştı


work

Makine ve Teçhizat Sektöründe faaliyet gösteren Mesan Kilit A.Ş.’ye Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir.

Kaynak: https://agtm.sanayi.gov.tr/Agtm/AnnouncementDetail?50FTreJmpEpgPX74oV9zMc5VhbebRntEeB1ZjazLczY%253d=uERDve0XZ2nbtEnokuMaAA%253d%253d