Ufuk2020 Programında Türk araştırmacılara 4,18 Milyon Avro’luk hibe! 2019’dan itibaren yakaladığımız ivme ile Ufuk2020 Programı’na ödediğimiz katkı payının üzerinde hibe almayı başarmıştık. 2019 yılında elde ettiğimiz bu başarı 2020 yılı çağrılarında da artarak devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Ufuk2020 Programı İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı 2020 çağrısı kapsamında 1 tanesi koordinatör olmak üzere toplam 9 Türk ortak toplamda 6 proje ile 2,13 Milyon Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

Ufuk2020 Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) alanı kapsamında yer alan ECSEL Ortak Girişimi 2020 yılı çağrısına yapılan başvurulardan, 12 Türk ortağın yer aldığı 3 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından  2,05 Milyon Avro Hibe almaya hak kazanmıştır.

 

Ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk2020 Programı kapsamında Çevre Alanı 2020 çağrısında fonlanmaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

  • Çevre Alanı alt çağrılarından Rekabetçi, Düşük Karbon ve Döngüsel Endüstriler çağrısında fonlanmaya hak kazanan projelerden, Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin koordinatörü olduğu CircThread projesi, değerlendirme 15 tam puan alarak ve toplamda 24 proje içerisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Proje kapsamında, döngüsel ekonomide ürün, kaynak ve hizmet yönetimi için dijital çözümler bulunması amaçlanmaktadır. Projede toplamda 13 farklı ülkeden 30 kuruluş yer almakta olup, Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin bütçesi ve aldığı hibe 540.312 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 7.994.956 Avrodur. Projede Ekodenge dışında yer alan Türk ortak Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. olup, bu Türk ortağın bütçesi 149.800 Avro’dur.
  • Aynı çağrıda, Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk ortak olarak yer aldığı TRICK projesi kapsamında, blokzincir teknolojsii ve sürdürülebilir hizmet piyasası yöntemleri ile ürünlerin veri takibinin sağlanması amaçlanmaktadır. İtalya tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 ülkeden 28 kuruluş yer almakta olup, Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aldığı hibe 154.875 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 7.997.853,75 Avro’dur.
  • Çevre Alanı alt çağrılarından Düşük Karbonlu ve İklim Dirençli Gelecek çağrısında, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk ortaklar olarak yer aldıkları CAMPAIGNers projesi kapsamında, iklim ve çevre sorunları ile mücadelede vatandaşların aktif bir şekilde harekete geçmesini sağlayacak ortak amaç ağının oluşturulması hedeflenmektedir. Avusturya tarafından koordine edilecek projede toplamda 15 farklı ülkeden 29 kuruluş yer almakta olup, Türk kuruluşların aldığı hibe 236.725 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 4.999.670 Avro’dur.
  • Aynı çağrıda, Samsun Üniversitesi’nin Türk ortak olarak yer aldığı SCORE projesi kapsamında, Avrupa’nın kıyı şeridindeki şehirlerde akıllı iklim direncinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İrlanda tarafından koordine edilecek projede toplamda 12 farklı ülkeden 28 kuruluş yer almakta olup, Samsun Üniversitesi’nin aldığı hibe 310.000 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 9.980.831 Avro’dur.
  • Çevre Alanı alt çağrılarından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Yeşil Ekonomi çağrısı kapsamında, ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk ortak olarak yer aldığı SALEMA projesi kapsamında, elektrikli arabalar için üretilen alüminyum alaşımlarında kullanılan kritik hammaddeler yerine alternatifler bulunması amaçlanmaktadır. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 6 farklı ülkeden 16 kuruluş yer almakta olup, ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aldığı hibe 373.275 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 8.933.723,63 Avro’dur.
  • Aynı çağrıda, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk ortaklar olarak yer aldıkları PEACOC akronimli proje kapsamında, ömrünü tamamlamış olan ürünlerden kıymetli metallerin verimli bir şekilde geri dönüşümü için daha maliyetli bir teknolojinin pilot çalışmasının yapılması hedeflenmektedir. İspanya tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 19 kuruluş yer almakta olup, Türk kuruluşların aldığı hibe 364.590,63 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 11.210.485,02 Avro’dur.

 

Bilgi İletişim Teknolojileri Alanı ECSEL 2020 çağrısında fonlanmaya hak kazanan proje bilgileri aşağıda yer almaktadır:

  • Çağrıda fonlanmaya hak kazanan projelerden, Ford Otosan ve AVL Türkiye firmalarının yer aldığı HiEFFICIENT projesi, RIA projeleri arasında en yüksek puan almayı başarıp, listenin başında fonlanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Avusturya’dan AVL LIST tarafından koordine edilecek projede toplamda 9 farklı ülkeden 33 kuruluş yer almakta olup, Türk kuruluşların aldığı hibe 220.703 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 41.931.496,25 Avro’dur. Proje kapsamında modüler, akıllı ve entegre geniş bant aralıklı güç elektroniği modüllerine dayanan etkili ve güvenilir elektrik aktarma organları yapılması amaçlanmaktadır.
  • Vestel Elektronik, Sestek ve Akım Metal firmalarının yer aldığı DAIS isimli diğer proje ise RIA projeleri arasında ikinci sırada yer alarak fonlanmaya hak kazanmıştır. İsveç’ten RISE RESEARCH INSTITUTES tarafından koordine edilecek projede toplamda 11 farklı ülkeden 48 kuruluş yer almakta olup, Türk kuruluşların aldığı hibe 709.087 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 33.165.988,75 Avro’dur. Proje, dağıtık yapay zeka sistemleri kapsamında Edge hesaplamada yapay zeka (AI) kullanımı, Edge Computing bileşenlerinin tasarımı ve düşük enerji kullanımını desteklemek için gereken teknolojiyi sunmayı amaçlamaktadır.
  • TÜBİTAK BİLGEM, Ford, Turkcell, Arçelik, Smart İş Makinaları, Büyütech Yazılım ve Medipol Üniversitesi ‘nin yer aldığı StorAIge isimli proje ise IA projeleri arasında ikinci sırada yer alarak fonlanmaya hak kazanmıştır. Fransa’dan STMICROELECTRONICS tarafından koordine edilecek projede toplamda 8 farklı ülkeden 42 kuruluş yer almakta olup, Türk kuruluşların aldığı hibe 1.118.242 Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 99.507.742 Avro’dur. Proje kapsamında FDSOI 28nm ve yeni nesil gömülü Faz Değiştirme Belleği (ePCM) için dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Ufuk2020 Nedir?

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Euro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

ECSEL Ortak Girişimi Nedir?

ECSEL Ortak Girişimi, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Ufuk2020 programı bünyesinde olan ve Elektronik Sistemler ve Bileşenler alanında faaliyet gösteren bir araştırma ve inovasyon programıdır. ECSEL JU kapsamında Akılı Ulaşım Sistemleri, Sağlık, Dijital Endüstri ve Dijital Yaşam odaklı, Avrupa Komisyonu’nun ve üye ülkelerin fonlarıyla hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan ECSEL JU Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.