Avrupa Komisyonu’nun bağımsız uzmanlara hazırlattığı FET Flagship Girişimleri Değerlendirme Raporu yayımlandı. İlk iki FET Flagship girişimi olan İnsan Beyni Projesi ve Grafen Projesi’nin FET Flagship mekanizması beraberinde analizinin yapıldığı rapora göre FET Flagship enstrümanının Avrupa’nın yenilik ve araştırma stratejilerine hizmet ettiği ve fonlanmaya devam edilmesi gerektiği ve uygun disiplinlerde yeni girişimlerin başlatılabileceği ortaya koyuldu. Uzmanların değerlendirmeleri şöyle özetlenebilir:

  • FET Flagship enstrümanının diğer araştırma fonlama mekanizmalarından farkını ortaya koyması gerekir. “Teknoloji Olgunluk Seviyesi” kavramı Flagship girişimlerini diğer mekanizmalardan ayırmada kullanılabilir. Flagship girişimleri sanayi beklentileriyle paralel araştırma ve yenilik stratejileri olduklarını göstermeli.
  • Flagshipler tarafından kullanılan anahtar performans göstergeleri çok yönlü ve daha karmaşık olmalı. Yeni göstergeler gelecekteki potansiyeli değerlendirebilir kapasitede olmalı. Flagshipler arası gösterge kıyaslamaları yapılabilir olmalı.
  • Değişen koşullara adapte edilebilen ve fırsatları değerlendirmeye elverişli, esnek, daha uzun periyotlu fonlama döngüsü işletilmeli.
  • Flagship projeleri dış girdilere açık olmalı ve küresel bir boyuta ulaşabilmek için uluslararası perspektife sahip stratejik danışma kurulu oluşturulmalı. 
  • Flagshipler Ufuk2020 Programı’nın diğer girişimleriyle daha çok etkileşim içinde olmalı. 
  • Yeni Flagship projeleri belirlenmeden önce üye ülkelerin katkısı garantilenmeli ve sahiplenmesi sağlanmalı. Seçim süreci sunulan tekliflerin bilim ve teknoloji potansiyelleriyle katma değerleri göz önünde bulundurularak açık ve şeffaf bir süreçle yürütülmeli. 
  • Mevcut projeleri ilerletme ve basitleştirme çalıştırmaları kapsamında Flagshipler ile ulusal girişimler arasında sıkı bağlar kurulmalı.

Not

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.