FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (Future and Emerging Technologies-FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

Projenin ve 2021 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir.

FLAG-ERA Projesi 2021 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK – 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 19 Nisan 2021 olan ve tek aşamalı başvuru alınacak FLAG-ERA 2021 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun:

  • en az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya
  • en az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde içeren Çağrı Duyurusu metninin incelenmesi önerilmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı sayfasından ulaşabilirsiniz.

İletişim

Uluslararası Başvuru Koşulları ve FLAG-ERA hakkında bilgi için:
Serkan ÜÇER
ARDEB Ar-Ge Destek ve Süreç Yönetim Hizmetleri Grubu
E-posta: serkan.ucer@tubitak.gov.tr

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
E. Burcu YAMAK
ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu
E-posta: burcu.yamak@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/flag-era-era-net-2021-yili-cagrisi-acildi