FOOD2030 İçin Bilim ve İnovasyon Konferansı’na kayıtlar başlamıştır.

Bu bir günlük konferans, başarılı olan Avrupa Araştırma ve İnovasyon (R&I) girişimlerinin duyurulmasına ve Gıda, Beslenme ve Güvenlik alanında halen devam eden bilim politikası görüşmelerine katkıda bulunacaktır.

Bu konferans, Avrupa’daki araştırma, inovasyon ve yatırımın değerlendirilmesi için paydaşlara bir platform sunacak ve Gıda, Beslenme ve Güvenlik ile ilgili aşağıda belirtilen öncelikler ile ilgili gelecekteki ihtiyaçları araştıracaktır:

  • Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme,
  • İklim değişikliğine dayanıklılık ve çevresel sürdürülebilirlik
  • Döngüsellik ve kaynak verimliliği
  • Gıda sistemlerinde inovasyon ve toplumların güçlendirilmesi

Konferansa katılım ücretsizdir ve araştırmacılara, kanun koyuculara, fon sağlayıcılara ve yatırımcılara, kamu kuruluşlarına, sanayiye, girişimcilere, öğrencilere ve sivil toplum temsilcilerine açıktır.

Bu etkinlik, 2016 Ekim’de düzenlenecek FOOD 2030 Üst Düzey Etkinliği dayanmaktadır ve  21-22 Haziran 2018 yılında Bulgaristan Dönem Başkanlığı döneminde Plovdiv’de düzenlenecek olan ikinci FOOD 2030 Üst Düzey Etkinliği’nin hazırlanmasında önemli bir mihenk taşı görevi görecektir. 

Konferansa kayıt olmak için lütfen tıklayınız.