Jeotermal proje geliştirme riskli bileşenlere sahiptir, bunlardan en önemlisi kaynak riskidir. Araştırmanın ötesinde, bir jeotermal projenin hesap verebilirliği bu jeolojik risk tarafından tehdit edilmektedir.

GEORISK projesi, tüm Avrupa’da ve bazı kilit hedeflerde kaynak riskini kapsayacak şekilde hedeflenen üçüncü ülkelerde risk sigortası oluşturmaya çalışıyor. Sektörün piyasa vadesine göre riskten korunma planının tasarlanması gerektiği açıktır.

Bu atölye çalışması, GEORISK projesinin ilk sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır. Çalıştay, proje ortakları, Danışma Komitesi üyeleri ve çalıştayın diğer katılımcıları arasında bir tartışma oluşturmayı amaçlamaktadır.

IGC Türkiye işbirliğiyle gerçekleşecek seminer, 6 Kasım 2019’da İzmir, Kaya Termal otelde saat 14: 00-18: 00’de yapılacaktır.

Katılımın ücretsiz olacağı ve Türkçe-İngilizce eş zamanlı çeviri hizmetinin mevcut olduğu seminerde, kayıt yaptırmak zorunludur.

Kaydınızı bu bağlantı aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Seminer Programı

14: 00 – 14: 15: Giriş

 • GEORISK Projesinin Sunumu: Philippe Dumas, EGEC

14:15 – 15:15 1. Oturum: Jeotermal riskten korunmanın anlaşılması

 • Moderatör: Philippe Dumas, EGEC
 • GEORISK Risk Kayıt ve Risk Değerlendirme Aracının Sunumu: Ferid Seyidov, GEC-Co
 • Doğru pazar için doğru şema: pazar vadesine göre şema koşulları: Horst Kreuter, Geothermal Engineering gmbh (*tbc)
 • Geribildirim – Markus Ruff, Gec-CO – Piyasadaki teknik eğilimler, özellikle Alman örneği

Katılımcılarla tartışma

15:15 – 16:15 2. Oturum: Türkiye’deki jeotermal risk azaltma planları

 • Moderatör: Cagri YILDIRIM, TUBITAK
 • Türk örneği: Ender DINCER, TKB
 • Yuvarlak masa toplantısı: GEORISK danışma kurulu üyelerinden gelen geri bildirimler:

Bengisu Kılıç Gökberk, EBRD –  Kadir Sancar, TSKB  Dünya Bankası (*tbc)

 • Türkiye’deki Çevresel Riskler, GEOENVI’dan sonuçlar: Cannur Bozkurt (Armoni)

Katılımcılarla tartışma

16h15 – 16h45 Kahve Arası

16h45 – 17h45 3. Oturum: Küresel jeotermal piyasa ve Avrupa dışındaki GEORISK faaliyetleri

 • Moderatör: Thomas Garabetian, EGEC
 • Geo-Energy Avrupa Projesi tarafından derin jeotermal pazar ve fırsat analizi: Stephen

Walsh

 • Üçüncü ülkelerde jeotermal risk azaltma şeması oluşturulması:
  • Risk altındaki projenin piyasa koşulları: Virginie Schmidlé-Bloch, AFPG / GEODEEP
  • Kapasite geliştirme faaliyetleri: Philippe Dumas, EGEC

Katılımcılarla tartışma

17: 45-18: 00: Sonuç

Akşam yemeği

* Paylaşılan taslak program olup konuşmacılar değişiklik gösterebilir (*tbc).