Ufuk2020 Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı 2020 Çağrısı 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle proje başvurusuna açılmıştır.

2020 Çağrısında proje başvurusu yapılabilecek dört alt çağrı bulunmakta olup, bu alt çağrılar aşağıdaki gibidir:

  1. Sürdürülebilir Gıda Güvenliği – SFS: Sürdürülebilir Gıda Güvenliği çağrısı ile daha dayanıklı ve verimli değer zincirleri, çevreye ve iklime duyarlı birincil üretim sistemleri, rekabetçi gıda endüstrisi, sağlıklı ve güvenli gıda ve beslenme, gıda ve beslenme güvenliği ve sürdürülebilir tarım konularındaki projelere destek verilecektir. Bahsi geçen konular özelinde, SFS çağrısı toplamda 14 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 173 Milyon Avro’dur.
  2. Mavi Büyüme – BG: Mavi Büyüme çağrısı, yeni gelişen mavi büyüme aktivitelerinde inovasyonun artırılması, deniz ve insan sağlığı arasındaki bağın güçlendirilmesi, Antarktik çalışmaları, Karadeniz’in potansiyelinin artırılması konularındaki projelere destek verilecektir. Bahsi geçen konular özelinde, BG çağrısı toplamda 3 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 52 Milyon Avro’dur.
  3. Kırsal Kalkınma – RUR: Kırsal Kalkınma çağrısı, kırsal alanların kalkınmasına yönelik politika ve yeni idare yaklaşımlarının geliştirilmesi, yeni değer zinciri ve iş modellerinin oluşturulması, inovasyon ve yeteneğin geliştirilmesi konularındaki projelere destek verilecektir. Bahsi geçen konular özelinde, RUR çağrısı toplamda 8 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 88 Milyon Avro’dur.
  4. Gıda ve Doğal Kaynaklar – FNR : Gıda ve Doğal Kaynaklar çağrısı, kara ve deniz temelli doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, gıda ve beslenme güvenliğini sağlamak, güvenli, sağlıklı ve besleyici beslenme biçimlerinin geliştirilmesi, fosil bazlı doğrusal bir ekonomiden düşük emisyonlu, düşük karbonlu döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir biyo-bazlı ekonomiye geçişin hızlandırılması konularındaki projelere destek verilecektir. Bahsi geçen konular özelinde, FNR çağrısı toplamda 18 konu başlığı içermekte olup, bu konu başlıklarının toplam bütçesi 209 Milyon Avro’dur.

 

Proje başvurusu yapmak için son tarih 22 Ocak 2020’dur.

Daha detaylı bilgi almak için Avrupa Komisyonu’nun resmi Ufuk2020 sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Ufuk2020 Türkiye Resmi Sayfası’na, Ulusal İrtibat Noktaları’nın iletişim bilgilerine ve TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’na buradan ulaşabilirsiniz.