Ufuk2020 Programı, Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri (MSCA) 2019’un ilk bilgi gününü de Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlendi.

Araştırmacıların uluslararası ve sektörlerarası dolaşımına destek veren MSCA’in 2019 ve 2020 yılı çağrıları hakkında detaylı bilgi verilmesi amacıyla 16 Ocak 2019 günü Hacettepe Üniversitesi‘nde Bilgi Günü düzenlendi. Etkinlikler sadece düzenlendikleri kurum ve şehirlerin değil, Türkiye’den tüm araştırmacılarımızın ve araştırma kuruluşu temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

 

Notlar:

Etkinlik öncesinde Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri (MSCA) hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz lütfen tıklayınız.

17 Aralık 2018 Günü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgi Günü’nde gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için lütfen sunum sahiplerinin isimlerine tıklayınız:

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU

Doç.Dr. Mert DÖŞKAYA

Prof. Dr. Petek BALLAR KIZILIRMAK

17 Ocak 2019 Günü Hacettepe Üniversitesi’nde  gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için lütfen sunum sahiplerinin isimlerine tıklayınız:

Tuğba Arslan KANTARCIOĞLU

Ahmet Furkan ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Cengiz ACARTÜRK

Etkinlik sonrasında araştırmacılarımızın hazırlamakta oldukları proje önerileri özelinde görüşmeler gerçekleştirilebilecektir.

Etkinlik ve MSCA Programı hakkındaki sorularınız için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile MSCA Türkiye Ekibine ulaşabilirsiniz.