Ufuk 2020 Programı Akıllı Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı’nın alt bileşenlerinden SESAR JU (Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi) kapsamında açılan SESAR 2020 Programı ile hava trafik yönetimi ile ilgili temel araştırma ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktır.

SESAR JU, yakın zamanda açılması planlanan SESAR 2020 Araştırma Projeleri (Exploratory Research) çağrılarının değerlendirme sürecinde görev yapacak farklı disiplinlerden uzmanlar aramaktadır. Değerlendirme sürecinde yer almak isteyen hakem adaylarının https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert adresi üzerinden hakemlik kaydı yapmaları veya mevcut kayıtlarını güncellemeleri önerilmektedir.

Aşağıda belirtilen alanlar kapsamındaki hakemlik kaydı bilgilerinizi İngilizce olarak SESAR JU’ya (info-call@sesarju.eu adresine e-posta ile) iletilmesi beklenmektedir. Yapılacak yazışmalarda ncptransport@tubitak.gov.tr adresinin de bilgide tutulması önerilmektedir. 

Expert No:
Family name:
First name:
Title:
E-mail address:
Research area or group of research areas:

Hakemlik kaydını yaparken daha önce yayımlanan SESAR Araştırma Projeleri çağrılarını dikkate alarak çalışma alanlarının ve anahtar kelimelerin detaylandırılması tavsiye edilmektedir.

Daha önce yayımlanan örnek çağrı dokümanı için lütfen tıklayınız

Detaylar için Ulaşım alanı Ulusal İrtibat Noktası ile irtibata geçebilirsiniz:

ncptransport@tubitak.gov.tr

+90 312 298 1863