TÜBİTAK, 5 Nisan 2016’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (Massachusetts Institute of Technology-MIT) ve 7 Nisan 2016’da ABD’de Yale Üniversitesi’nde (Yale University-YU) Hedef Türkiye Çalıştayları düzenlemiştir.

Hedef Türkiye Çalıştayları  ABD’de araştırma faaliyetleri yürüten Türk ve yabancı araştırmacıları Türkiye Araştıma Alanındaki (TARAL)  ulusal ve uluslararası fon mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, çalıştaylar kapsamında  100’den fazla araştırmacıya TARAL’daki son gelişemeler, araştırmacıların ülkeler arası dolaşımına yönelik burs ve destek mekanizmaları ile kariyer gelişimine yönelik destekler  hakkında bilgi sunulmuştur.

ABD’deki araştırmacıların istifade edebileceği başlıca destek mekanizmaları şu şekildedir:

• Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC)  destekleri

• Marie Skłodowska Curie Uluslarası Burs ve Araştırma Destekleri
• TÜBİTAK Ufuk2020 Ödül ve Destek Programları
• TÜBİTAK ile ABD’li  muadil kuruluşlar arasındaki ikili araştırma işbirlikleri

Araştırma çalışmaları kapsamında TARAL’ı ziyaret etmek isteyen araştırmacılar gelecek Hedef Türkiye Çalıştaylarına davet edilmekte olup destinationturkey@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile detaylı bilgi alabilmektedir.