Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesi olan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İşbirliği (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases- ICRAD)  projesinin “Zoonotik Hastalıklar Araştırmalarına Tek Sağlık Yaklaşımı” başlıklı ikinci çağrısı açılmıştır.

ICRAD projesi ikinci çağrısının genel amacı, hayvan-insan-çevre etkileşimine odaklanan zoonotik hastalıkların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, hayvan sağlığının ve bunun sonucunda hayvan refahının iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaları ve yeni aşı-teşhis teknolojisi platformları geliştirecek ortak araştırma ve inovasyonu desteklemektir. Çağrı viral, bakteriyel, parazitik, prion ve mantar enfeksiyonlarını kapsayacaktır. Bulaşmada yaban hayatı ve diğer vektörlerin (eklem bacaklılar dâhil) rolü de önemli bir odak noktası olacaktır.

Çağrı Kapsamı:

Projelerin aşağıdaki 2 ana başlık içerisinde yer alan konulardan bir veya daha fazlasına katkı sağlaması beklenmektedir. 

1- Hayvan-İnsan-Çevre etkileşiminin daha iyi anlaşılması
2- Tespit ve Önleme
     a.Aşı Teknolojisi Platformları
     b.Tanı Teknolojisi Platformları

Çağrı ile ilgili 8 Ekim 2021 tarihinde bir webinar gerçekleştirilecektir. Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://www.submission-icrad.eu/call2/ adresi incelenmelidir.
Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına ulaşmak için tıklayınız

Not: TAGEM fonlayıcı kuruluş olarak yer aldığı için TAGEM’e bağlı enstitüler bu çağrıda TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir.

Çağrı Takvimi

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 15.12.2021
1. aşama önerilerin TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 22.12.2021
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 30.04.2022

İlgili Kişiler:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:
Dr. H. Mahur TURAN
UİDB- İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
E-posta: mahur.turan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 93 39

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:
Dr. Fahriye ERTUĞRUL
ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
E-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 05

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/icrad-zoonotik-hastaliklar-arastirmalarina-tek-saglik-yaklasimi-cagrisi