Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ICT-AGRI 2 Projesi temel olarak; gelişmiş bilgi teknolojileri ve robotik kullanımı ile ekolojik olarak verimli, kaynak olarak verimli ve rekabetçi tarım geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda ICT-AGRI 2 kapsamında, Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Yeni Teknolojiler, Çözümler ve Sistemler başlığında Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, doğrudan proje önerisinin sunulduğu tek adımlı bir prosedürdür. Çağrı 08 Ekim 2018 tarihinde açılmış olup 03 Aralık 2018 Saat: 14:00 (Merkezi Avrupa Saati) tarihinde kapanacaktır. Çağrıya Türkiye’den katılacak olan kuruluşların, 10 Aralık 2018 Saat: 23:59’a (Türkiye Saati) kadar PRODİS (https://eteydeb.tubitak.gov.tr/) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir..

ICT-AGRI 2 – 2018 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://ict-agri.eu/ adresindedir.

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ict-agri-2-2018-yili-cagrisi-acildi