ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institutes of Health-NIH) ev sahipliğinde 28 Ağustos-28 Eylül 2019 tarihleri arasında “İnsan Genetiği ve Genomiği Uluslararası Zirvesi” (International Summit in Human Genetics and Genomics) gerçekleştirilecektir. Etkinlik temel olarak tıp alanında çalışan ve eğitim görmekte olan kariyerinin başlarındaki araştırmacıları eğitmeyi amaçlamaktadır. Etkinliğe katılım amacıyla söz konusu alanda çalışan doktoralı araştırmacılar (Ph. D.), hekimler (MBBS / MD), diş hekimleri (D.D.S./D.M.D.), hemşireler (MS / Doktora), danışmanlar (MS / Doktora) ve söz konusu alandaki tıp ve dişçilik lisansüstü öğrencileri başvurabilmektedir. Seçilen adayların tüm masrafları (uluslararası ve ABD içi seyahat, konaklama ve gündelik) Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, yeterli sayıda yer olması durumunda kendi masraflarını karşılayacak katılımcılar da etkinliğe katılım sağlayabileceklerdir.

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye etkinliğin resmi sayfasından ulaşılabilmektedir: https://www.genome.gov/internationalsummit/

Başvurular en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirilebilecektir.