Ufuk2020 kapsamında desteklenen ICT-AGRI-FOODFOSC, ICRAD Era-Net Cofund projeleri kapsamında açılan çağrılar hakkında 03/12/2019 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. İlgili çağrıların kapsamı aşağıda verilmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen araştırmacıların katılımı beklenmektedir.

Kayıt yaptırmak için tıklayın.

Tarih: 3 Aralık 2019 
Saat: 10.00-12.30
Yer: TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Toplantı Salonu ANKARA

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Proje kapsamında açılan ilk Cofund çağrısı ile, çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir. Ön duyuru metni için tıklayınız.

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir gıda değer zincirinin geliştirilmesidir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir. Fiyat değişkenliği, besleyici gıda maddelerine erişimin bölgesel boyutları gibi iklim değişikliğinin farklı gıda zincirleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri de bu çağrının hedefleri arasındadır. Ön duyuru metni için tıklayınız.

ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Disesaes) kapsamında açılan ilk çağrıda bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve zoonotik hastalıkların epidemiyolojisi, konakçı ilişkileri ve immünolojik çalışmaları, aşı geliştirme çalışmaları ve tanı sistemleri geliştirme çalışmaları hedeflenmektedir. Ön duyuru metni için tıklayınız.

PROGRAM

10:00-10:15      Era-Net Cofund tanıtım
10:15-10:45      1071 Programı Tanıtımı
10:45-11:15      ICT-AGRI-FOOD Cofund Çağrısı
11:15-11:30      Ara
11:30-12:00      ICRAD Cofund Çağrısı
12:00-12:30      FOSC Cofund Çağrısı