Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında başlatılan çalışma sonucunda, ana amacı Kopernik Programı’nın etkilerini ölçmek  olan Kopernik Pazar Araştırma Raporu  7 Aralık 2016’da yayımlandı.

Kopernik Programı’na ilişkin ilk rapor niteliğindeki bu çalışmayla, Kopernik Programı’nın sekiz sektör özelinde (tarım, ormancılık, şehir gözlem, sigorta, okyanus gözlem, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji ve hava kalitesi yönetimi) sunduğu fırsatlar, hizmet sağlayıcılar ve son kullanıcıların elde edebilecekleri katma değer ortaya koyuluyor. 

Rapora ve Kopernik Programı’yla ilgili diğer belgelere erişim için tıklayınız