ERA CoBioTech, araştırma fonlama ve koordine etme konularında deneyime sahip Avrupa Birliği üye ülkeleri, asosisye ülkeler ve üçüncü ülkelerdeki ulusal ve bölgesel Ar-Ge ve inovasyon programlarının yürütücülerini bir araya getiren bir oluşumdur. ERA CoBioTech bu anlamda, kaynakları en üst seviyeye çıkarmak ve risk, masraf ve yetkinlik paylaşımını artırmak adına farklı ancak birbirini tamamlayan bilimsel ve teknolojik uzmanlığa sahip araştırma ortaklarını buluşturmayı hedefliyor.

ERA CoBioTech Ortak Çağrısı 1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak başvuruya açıldı. Ortak Çağrı, biyo-tabanlı ekonomi ve 21. yüzyılın toplumsal sorunlarından olan ekonominin karbonsuzlaştırılması ve fosil hammaddeye bağımlılığın azaltılması gibi konular bağlamında biyoteknolojiye odaklanan projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer ülkelerin ulusal ve bölgesel programları tarafından sağlanan fonlar Avrupa Komisyonu’nun sağladığı fon ile birleştirilerek, “sürdürülebilir biyoekonomi için biyoteknoloji” konusuna odaklanan çok-uluslu projeleri desteklemek için kullanılıyor.

ERA CoBioTech Ortak Çağrısı’na ön-proje başvurusu yapmak için son tarih 2 Mart 2017.

Detaylı bilgi almak, çağrıdan sorumlu irtibat noktalarına ve çağrı başvuru dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.