INCAREHEART (Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled integrated care solutions to advance multidisciplinary health and care for patients with chronic heart failure) projesi, İsveç Jämtland Härjedalen Bölge Yönetimi koordinatörlüğünde Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Almanya’dan partnerlerle 2021 Şubat ayından bu yana Horizon 2020 Programı’nın SC1-BHC-20A-2020 – Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions çağrı başlığı altında yürütülen bir Avrupa Birliği projesidir. Proje bir PCP (Pre-Commercial Procurement – Ticarileşme Öncesi Tedarik) projesidir. 

Projenin 4,6 milyon Euro ihale bütçesi bulunmaktadır ve amacı kronik kalp yetmezliği hastalarının çevrimiçi bir platform kullanılarak sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip edilmelerini, bu hastaların kendi hastalık yönetim süreçlerine daha fazla müdahil olmalarını ve böylece güçlenmelerini (patient empowerment), nihai olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir kronik hastalık yönetimi sağlamayı hedefleyen, bu amaçları mümkün kılan ve pilot bölgelerin sağlık bilgi sistemleriyle tam entegre olması hedeflenen, yapay zekâya sahip yazılım programları geliştirilmesidir. İnovatif çözümlerin araştırma ve geliştirilmesi, Avrupa Birliği’nin PCP ihale modeline uygun olarak yüklenicilere devredilecektir.

15 Haziran 2021 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında bir Açık Pazar Araştırması / Bilgi Günü (Open Market Consultation) düzenlenmesi planlanmıştır. Etkinlik T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkçe düzenlenecektir.

Kayıt yapmak zorunludur ve 4 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine (18.00) kadar yapılması gerekmektedir. Kayıt linkine ve etkinlik ajandasına buradan ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan etkinlik websayfasına buradan ulaşabilirsiniz.