Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında; 25-26 Şubat tarihlerinde iki günlük Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplamda 42 katılımcıya yönelik INNOSUP-01-Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri alanında Odak Grup Eğitimi gerçekleştirildi.

Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların `Araştırma ve Yenilikler` alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan projenin INNOSUP-01 çağrısına yönelik Odak Grup Eğitimi; TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması ile başladı. Diyar ‘KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destekleri ve U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ konularını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Diyar yine konuşması ve sunumları süresince INNOSUP çağrılarının öneminden ve Türk araştırmacıların bu tematik alanda sahip olduğu/olabileceği desteklerin altını çizdi.

Eğitim boyunca, bahsi geçen UFUK 2020’de Türkiye -II Projesi’ni yürüten konsorsiyumun uzmanları; Proje’nin eğitim koordinatörü ve Proje’nin yasal ve finansal konularında yetkin uzmanı vasıtasıyla; hem INNOSUP alanında Proje Yazma konusunda konsorsiyum kurma, değerlendirme süreçleri ve tüm kilit noktaları içeren detayları bir bilgilendirme eğitimi alır iken, hem de iki gün boyunca süren aktif grup çalışmaları sayesinde gerçekleştirdikleri çalışmaları TÜBİTAK ve Proje’nin uzmanlarıyla değerlendirme fırsatı elde ettiler. Eğitimin son oturumunda ise, her grup eğitim boyunca edindiklerine istinaden grup çalışmaları süresince hazırladıkları sunumlarını gerçekleştirirken, yine aynı sunumlar TÜBİTAK ve Proje’nin uzmanları tarafından değerlendirildi.

Diğer yandan, eğitim katılımcılarının dahil olduğu iki gün boyunca süren aktif soru-cevap oturumları ve toplantı aralarında gerçekleşen bire bir görüşmeler vasıtasıyla katılımcılar hem TÜBİTAK’tan Merve Diyar hem de INNOSUP çağrıları ve alanında oldukça yetkin yabancı eğitimcilerle fikirlerini değerlendirebilme şansını yakaladılar.

TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı. 

Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir; https://bit.ly/3cqk60O