Human Cell Atlas (İnsan Hücre Atlası) Girişimi’ni desteklemek ve yaşamın temel birimi olan insan hücrelerinin kapsamlı referans haritalarını oluşturarak, sağlık durumu ve hastalığın teşhisi, takibi ve tedavisinin hücresel temellerini anlamaya katkıda bulunmak amacıyla, Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah alanı altında “Pilot Actions to Build the Foundations of a Human Cell Atlas” çağrısı açıldı.

İlgili çağrı kapsamındaki her bir pilot eylemin, tek bir hücreyi veya hücrenin nükleer bileşenlerini karakterize etmesi, bu hücre veya bileşenlerin dokulardaki etkileşimlerini ve/veya konumlarını göstermek amacıyla standartlaştırılmış moleküler, hücresel, biyokimyasal ve diğer veri setlerinin oluşturulması ve disiplinlerarası teknolojik/biyolojik bir platformun bunların bir araya getirilmesindeki yararını ortaya koyması istenmekte. 

Çağrı kapsamındaki projelerin “Human Cell Atlas White Paper” dokümanı ile işaret edilen çalışma prensipleri ve araştırma çerçevesine uyması gerekiyor. Pilot projelerin çıktılarının ivedilikle İnsan Hücre Atlası Girişimi’ne katkıda bulunabilmesi için proje süreleri 2 sene ile kısıtlanmış olup, proje bütçeleri 3-5 Milyon Avro civarında.

İnsan Hücre Atlası Girişimi’nin bazı ortak kuruluşları aşağıda yer alıyor. “Human Cell Atlas White Paper“da tanımlanmış alanlarda araştırma yapan kişi ve kuruluşlar girişime dâhil olmak ve ilgili çağrı altında işbirliği yapmak için niyet beyanında bulunabilirler.

Niyet beyanı için link

 

USA:

 • Memorial Sloan Kettering Cancer Institute
 • Stanford University
 • Harvard University
 • Broad Institute, MIT
 • Caltech
 • UC Berkeley
 • New York Genome Center

UK:

 • Wellcome Trust Sanger Institute
 • Edinburgh University
 • EMBL –EBI
 • CRUK

IL:

 • Weizmann Institute of Science

DE:

 • Helmholtz Association
 • DKFZ Heidelberg