Deprem Nedeniyle İzmir’deki Kurum/Kuruluşlara ait ARDEB ve TEYDEB Projelerinin Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelendi

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenmekte olan İzmir ilindeki üniversitelerde yürütülen projelerin “Gelişme veya Sonuç Raporları”nın gönderilmesinde yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 31 Mart 2021 tarihine kadar gönderilmesi gereken raporların son gönderim tarihleri (*) üç ay uzatılmıştır. Ancak, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden sonra harcama yapılmaması kuralı geçerliliğini koruyacaktır.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenmekte olan İzmir ilindeki kurum/kuruluşlara ait projelerin 30 Ekim 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında gönderilmesi gereken raporlar için son tarih 30 Haziran 2021 saat 23:59 olarak güncellenmiştir.

(*) Son gönderim tarihi, gelişme raporları için sözleşmede belirtilen tarih, sonuç raporları için sözleşmede belirtilen tarih +2 ay yazım süresidir.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/izmir-ilindeki-kurumkuruluslara-ait-ardeb-ve-teydeb-projelerinin-rapor-gonderim-tarihleri-ertelendi