Ufuk2020 Programı'nda, bugüne kadar 271,4 milyon avro hibe desteği alarak, ilk kez ödediği katkı payının üzerinde hibe alan Türkiye’nin başarıları hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa Komisyonu Ufuk2020 Programı “Yeni ve Gelişen Teknolojiler” ile “Sağlık” alanlarının çağrı sonuçlarına göre 10 kuruluşumuz toplamda 3,4 Milyon Avro hibe almaya hak kazandı.

Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında desteklenen proje kapsamında, AB Komisyonu’ndan toplamda 334.625 Avro hibe alındı. Çağrıda fonlanmaya hak kazanan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı Robotik alanındaki projede 4 farklı ülkeden 4 ortak bulunuyor.

Sağlık alanında ise ülkemizden 10 ortağın yer aldığı 8 proje desteklendi. Desteklenen projeler kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 3.076.181,02 Avro hibe alınmaya hak kazanıldı. Sağlık alanı projeleri:

  • Ege Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı kişiselleştirilmiş tıp ve dijital sağlık konusundaki projede toplamda 120.631 Avro hibe kazanıldı.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ortak olarak yer aldığı bilişim teknolojilerinin sağlık ve bakım çözümleri konusundaki projede toplamda 1.059.750 Avro hibe kazanıldı.
  • İstanbul Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı bulaşıcı olmayan hastalıklar girişimleri konusundaki projede toplamda 261.262 Avro hibe kazanıldı.
  • SRDC Yazılım A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı multi-morbid ileri yaştaki hastalar için sürdürülebilir bakım çözümlerinin geliştirilmesi konusundaki projede toplamda 530.250 Avro hibe kazanıldı.
  • Edirne Belediyesi’nin, DEMİR A.Ş.’nin ve Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin ortak olarak başvurdukları şehir sağlığının iyileştirilmesi konusundaki projede toplamda sırasıyla 132.500 Avro, 266.125 Avro ve 93.937 Avro hibe kazanıldı.
  • İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği’nin ortak olarak yer aldığı yapay zekâ ve büyük veri teknolojileri ile erken risklerin önlenmesi konusundaki projede toplamda 157.882 Avro hibe kazanıldı.
  • Desteklenen projelerden ikisi TÜBİTAK'ın paydaş olarak yer aldığı ERA-NET Cofund projeleridir (TRANSCAN-3 ve NEURON Cofund2). İki projeden, toplamda Avrupa Komisyonu katkısı olarak 453.842 Avro hibe kazanıldı.

Ufuk2020 Nedir?

Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar Avro bütçeli araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine hibe destek sağlayan Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ufuk2020-programinda-turk-arastirmacilara-34-milyon-avroluk-rekor-hibe