Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) “Nörodejeneratif Hastalıklar için Kişiselleştirilmiş Tıp Araştırmaları” başlıklı JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı uluslararası bilimsel değerlendirme panellerinde başarılı olan projeler belirlenmiştir. Ülkemizden daha fazla iştirak sağlamak için fonlanmasına karar verilen projelere ülkemizdeki araştırma gruplarının katılımının desteklenmesine karar verilmiştir. JPND JPCOFUND-2 projelerine katılmak isteyen nörodejeneratif hastalıklar alanında çalışan tüm araştırmacılarımıza duyurulur.

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/closed-calls/personalised-medicine-2019/personalised-medicine-projects/

 

Detaylı bilgi için

gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr

jpnd@tubitak.gov.tr