Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND)  Nörodejeneratif Hastalıklar Görüntüleme ve Beyin Stimulasyonu başlıklı JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund 2020 yılı çağrısı uluslararası bilimsel değerlendirme panellerinde başarılı olan projeler Mayıs ayında ikinci aşama başvuruya davet edilecektir.

Ülkemizden daha fazla iştirak sağlamak için araştırmacılarımızın ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan proje başvurularına katılımının desteklenmesine karar verilmiştir. JPND JPCOFUND-2 projelerine katılmak isteyen nörodejeneratif hastalıklar alanında çalışan tüm araştırmacılarımıza duyurulur. İlgilenen araştırmacıların kurum ve iletişim bilgilerini en geç 12 Mayıs 2020 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir. 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/ 

Detaylı bilgi için:

gaye.cetinkaya@tubitak.gov.tr