Özet: Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (JPND) kapsamında JPCOFUND-2 ERA-NET Cofund Projesi 2020 yılı çağrısına, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren fonlayıcı kuruluşlar katılmakta ve çağrının Ocak ayı itibariyle açılması planlanmaktadır (www.neurodegenerationresearch.eu). 
 
İçerik: JPCOFUND-2 2020 yılı çağrısının amacı, nörodejeneratif hastalıklar alanında, görüntüleme ve beyin stimulasyonu teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen iddialı yenilikçi multidisipliner uluslararası projelerin desteklenmesidir. Hastalar ya da rutin bilimsel ve klinik uygulamalar için beklenen bir faydası olması durumunda teknik geliştirme projeleri ve son teknolojik gelişmeleri açık ve somut araştırma sorularıyla bir araya getiren, temel bilim ve maliyet etkinliğini entegre eden projeler önerilebilir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarından bir ya da birkaçına odaklanması gerekmektedir.
 
Görüntüleme Teknolojileri
 • Yeni Görüntüleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Son Görüntüleme Teknoloji Uygulamalarının Geliştirilmesi
 • MRI, PET ya da Süper Çözünürlüklü Mikroskobi ve Moleküler Görüntüleme Teknikleri
 • Görüntü Analizi, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
 • Modern Görüntüleme Teknikleri
 • Biyolojik Verilerin Analizinde Yeni Metodlar
 
Beyin Stimulasyonu Teknolojileri
 • Nörodejeneratif hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve gelişmiş beyin stimulasyonu teknikleri uygulamaları
 • DBS, TMS, tDCS
 
Proje önerilerinin aşağıda sayılan nörodejeneratif hastalıklardan bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir.
 • Alzheimer ve demans
 • Parkinson ve ilgili hastalıklar
 • Prion hastalıkları
 • Motor nöron hastalıklar
 • Huntington hastalığı
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA)
 
Çağrı Takvimi:
6 Ocak 2020 Çağrının yayınlanması
3 Mart 2020 1. Aşama Son Başvuru Tarihi
Haziran 2020 2. Aşama Son Başvuru Tarihi
 
Çağrı Ön Duyurusu: link
 
İletişim:
Doç. Dr. Gaye Çetinkaya Campari
gaye.cetinkaya[at]tubitak.gov.tr
0 312 298 17 91