Üniversitede ya da sanayi kuruluşlarında çalışan deneyimli araştırmacıların, genç araştırmacıların eğitimine yönelik olarak yazacakları proje önerileri kapsamındaki Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Networks-ITN) çağrısı özelinde, 7 Aralık 2018 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde bir Bilgi Günü gerçekleştirildi.  

Henüz doktora derecesini almamış ya da 4 yıldan az araştırma deneyimi bulunan araştırmacıların eğitimini hedefleyen ITN çağrısı, Ufuk2020 Programı kapsamında yer alan Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA) altında yer almakla beraber, diğer MSCA çağrıları gibi araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirmeye; böylece, mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. ITN çağrısı kapsamındaki araştırma alanlarında herhangi bir konu sınırlaması mevcut değil.

ITN Çağrısı, genç araştırmacıların eğitilmesine yönelik projeler geliştirmeye önayak olmayı, birden fazla ülkeden, akademik ve akademik olmayan (sanayi kuruluşu, STK vd.) farklı kuruluşların konusunda deneyimli araştırmacılarını bir araya getirerek sağlıyor. Bu vesileyle, deneyimli araştırmacılar, kendi alanlarında yetişecek genç araştırmacılar için kurumlarında araştırma pozisyonu açma ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan uluslararası araştırmacılar ile araştırma yapma/çalışma fırsatı yakalamakta. 

Bu sene 470 milyon Avro bütçesi bulunan ITN çağrısının, 400 milyon Avrosu “European Training Networks (ETN)” adı verilen panel için kullanılacak. Söz konusu panelde en az üç farklı AB Üye ve Asosiye Ülkesinden 3 farklı akademik ve akademik olmayan kuruluşun bir araya gelmesi ile oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığıyla kariyerine yeni başlayan araştırmacılara yönelik bir araştırma ve eğitim programlarının yazılması beklenmekte. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de en çok başvurduğu ve desteklendiği bu türde, ortalama 6-8 ortaklı konsorsiyumlar oluşturulduğu biliniyor. Proje önerisi sunulurken istihdam edilecek araştırmacıların adları verilmemekte, sadece açılacak istihdam pozisyonlarının tanımı yapılmakta. Proje önerisinin desteklenmesi halinde ortaklar, şeffaf bir şekilde ilan açarak söz konusu pozisyonlara başvuracak araştırmacılara duyuru yapıyorlar (Projeler desteklenirse, istihdam edilecek araştırmacıların son 3 yıldır toplamda 12 aydan fazla Türkiye’de olmamaları gerekiyor).

“European Industrial Doctorates (EID)” ve “European Joint Doctorates (EJD)” panellerinin de bulunacağı bu seneki ITN çağrısı 15 Ocak 2019’da kapanacak. Bu çağrıya ya da 2020 yılı için açılacak gelecek senenin çağrısına proje önerisi sunmayı planlayan ya da projelere ortak olarak katılmayı planlayan araştırmacılarımı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen Bilgi Günü aracılığı ile bilgilendirdik.

Notlar:

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etkinlikte gerçekleştirilen sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız. part1part2

Marie Skłodowska-Curie Alanı (MSCA) altında yer alan tüm çağrılar hakkında sorularınız olması halinde MSCA Türkiye ekibine ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile ulaşabilirsiniz.