Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2019-2022 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrı Kapanış Tarihi: 07.03.2019

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK tarafında bir ön başvuru süreci bulunmamasına rağmen, Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Fransa tarafı ön başvuru süreci ile ilgili ön duyurumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Söz konusu ortak projeler aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenecektir:

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosistemlerinin İşleyişi (Functioning of Marine ecosystems);
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler (Human and Social Sciences);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).
  • Enerji (Energy);

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar adresinden ulaşılacak olup, başvurular ise http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-fransa-ulusal-arastirma-ajansi-anr-ortak-proje-basvuru-cagrisi-duyurusu