Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Royal Academy of Engineering arasındaki işbirliği çerçevesinde 2018 yılında açılan Kâtip Çelebi – Newton Fonu Sanayi – Akademi Ortaklığı Programı Çağrısı sonuçları açıklanmıştır. Bu çağrı kapsamında 3 adet proje TÜBİTAK, 3 adet proje Royal Academy of Engineering tarafından olmak üzere toplam 6 projenin desteklenmesine karar verilmiştir:

Desteklenmesine karar verilen projeler ve hangi kuruluş tarafından fonlanacağı bilgisi aşağıda yer almaktadır:

Proje Yürütücüsü Proje Yürütücüsü Kuruluş Fonlayıcı Kuruluş
Doç. Dr. BANU YETKİN EKREN YAŞAR ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK
Prof. Dr. ALİ KOŞAR SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOLMAZ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK
Prof. Dr. RAUF NURETTİN NİŞEL PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING
Dr. Öğr. Üyesi HEDİYE TÜYDEŞ YAMAN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING
Prof. Dr. HASAN SERHAD SOYHAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-sanayi-akademi-ortakligi-programi-industry-academy-partnership-programme