Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Royal Academy of Engineering arasındaki işbirliği çerçevesinde 2020 yılında açılan Kâtip Çelebi – Newton Fonu 2538 Programı Çağrısı sonuçları açıklanmıştır. Bu çağrı kapsamında 8 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır:

Proje Yürütücüsü

Proje Yürütücüsü Kuruluş

Çağla Meral AKGÜL

ODTÜ

Erkan ŞENSES

Koç Üniversitesi

Hülya CEBECİ

İTÜ

Veli Cengiz ÖZALP

Atılım Üniversitesi

Avni AKSOY

Ankara Üniversitesi

Cemil ALKAN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Naşide MANGIR

Hacettepe Üniversitesi

Gürkan SOYKAN

Bahçeşehir Üniversitesi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/katip-celebi-newton-fonu-tubitak-royal-academy-of-engineering-isbirligi-programi-cagrisi-sonuclari