Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Pilot Programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyellerinin geliştirilmesine destek verilerek inovatif fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Avrupa Komisyonu, Ufuk2020 Avrupa İnovasyon Konseyi Çalışma Programını 2019-2020 yılları için güncellemiş ve bu kapsamda EIC çatısı altındaki programlara toplamda 2 Milyar € tahsis etmiştir. Güncellenmiş Çalışma Programı, bir sonraki mevcut Ufuk Avrupa 2021-2027 Programı’na referans olacak niteliktedir.

Program dahilinde, Pathfinder (FET Open ve FET Proactive) ile radikal ve yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan iddialı ve riskli işbirliğine dayalı araştırma projeleri desteklenecektir.

Accelerator (KOBİ Aracı Faz 2) ile inovatif KOBİ’lere en az TRL 6 seviyesinde olan projeleri için Avrupa ve küresel pazarlardaki ölçeklendirmelerini hızlandırmak amacıyla destek verilecektir.

Ayrıca Çalışma Programı’nın güncellenmiş versiyonunda yapılan önemli değişiklikler arasında şunlar yer almaktadır:

  • KOBİ Aracı Faz 1 programının son başvuru tarihi 5 Eylül 2019 olacak, daha sonra Faz 1 tamamen kapatılacaktır.
  • KOBİ Aracı Faz 2’ye (EIC Accelerator) 9 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir finansman seçeneği getirilecektir. Bu seçeneğe göre program “sadece hibe” veya “hibe ve özel finansman karışımı” (blended finance) seçenekleri ile devam edecektir.
  • 5 Haziran’dan sonraki Faz 2 (EIC Accelerator) başvuru tarihleri için KOBİ’lerin ortaklı başvuru seçeneği kaldırılacak, bu tarihtan sonra programa KOBİ’lerin tek başlarına başvurmaları geçerli olacaktır.
  • Yeni eklenen seçeneklerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde  Avrupa Komisyonu tarafından açıklanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için güncellenmiş Çalışma Programı’nı inceleyebilirsiniz.