Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) arasında 10 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış olan “Protocol on Cooperation in Science and Technology” çerçevesinde, 2018 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 2 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesine karar verilen projeler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Belarus’taki Proje Yürütücüsü Proje Başlığı
Nurdan DEMİRCİ SANKIR Valentina MİNKİNA Zno-Tio2-M Nano-Yapıların Katalitik ve Foto-Katalitik Olarak Hidrojen Eldesinde Kullanımı
Faruk SELÇUK Tatiana SHABASHOVA Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus’un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-brffr-belarus-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi