Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında 30 Temmuz 2019 tarihinde Istanbul’da Mercure Altunizade Otel’de TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 74  katılımcıya yönelik Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirildi.

Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların `Araştırma ve Yenilikler` alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan projenin ve ilgili eğitimin hem Türkiye hem de tüm katılımcılar için sahip olduğu önem TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Sn. Merve Diyar tarafından gerçekleştirilien açılış konuşması dahilinde vurgulandı. Sn. Diyar konuşmasının devamında ‘KOBİ Hızlandırıcı Destekleri ve Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı ’ konularını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar etkinlik süresince TÜBİTAK Ulusal İrtibat Nokrası Sn. Merve Diyar ve TÜBİTAK – Ufuk2020 – Operasyon Koordinasyon Birimi’nden Sn. Çağrı Yıldırım ile temas etme fırsatı buldular.

Projeyi yürüten konsorsiyumun takım lideri Sn. Aleksander Bakowski tarafından Ufuk 2020’de Türkiye – II gerçekleştirirken, katılımcılara proje kapsamında yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgiler aktardı. Sn. Bakowski’nin ardından, projenin KOBİ uzmanlarından Sn. Philip Sowden, KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilen Proje Yazma Eğitimi’ne dair katılımcılara bir sunum yaptı. Sn. Sowden, “Ufuk2020 KOBİ Aracı ve önümüzdeki dönemlerde AB finansman değişikliklerine genel bakış” temalı bir sunum gerçekleştirirken; yine projenin KOBİ eğitim uzmanlarından Sn. Yasemin Erdal, “Ufuk2020 kapsamında Türkiye’nin KOBİ Aracı Fonuna başvurusunda KOBİ konuları” kapsamında değerlendirme yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Projenin eğitim koordinatörü Sn. Nikolaos Floratos ise katılımcılara KOBİ aracı kapsamında “Nasıl başarılı bir teklif yazılır?” konusunda bir eğitim gerçekleştirdi.

Aktif katılım gerektiren eğitimler, soru-cevap oturumları ve gün boyu süren bire bir görüşmeler vasıtasıyla 74 katılımcı için aktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılar hem TÜBİTAK, hem projenin kilit uzmanları, hem de birbirleriyle ağ kurma fırsatı yakaladılar.

TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı.