Ülkemizin de üyesi olduğu EUREKA Sekretaryası’nın ortaklarından biri olduğu INNOWWIDE Programı kapsamında Avrupa dışındaki ülkeleri hedefleyen Uygunluk Değerlendirme Projeleri (VAP) desteklemeye yönelik çağrı 1 Nisan 2019’da açılacaktır. Proje önerileri 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kabul edilecektir.

INNOWWIDE NEDİR?

Yeni ve gelişmekte olan dış pazarlarda etkin bir şekilde rekabet edebilmek için Avrupa KOBİ’lerinin, Avrupa dışındaki stratejik ortaklarla ortaklıklar geliştirmeleri gerekmektedir.

INNOWWIDE pilot çağrısı, dünya çapındaki yerel paydaşlarla işbirliği içinde Uygunluk Değerlendirme Projelerine (Viability Assessment Projects-VAP) fon sağlayarak, Avrupa dışındaki pazarlarda Avrupa’daki yenilikçi çözümlerin varlığını artıracak koşulları yaratarak, yenilikçi Avrupa KOBİ’lerini uluslararası pazarlarda ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır. Programda herhangi bir öncelikli alan sınırlaması bulunmamaktadır.

VAP nedir?

Uygunluk Değerlendirme Projeleri (VAP), yeni oluşan küresel değer zincirleri boyunca uluslararası, yenilikçi işletme çözümlerinin uygulanabilirliğini doğrulamaya yönelik kapsamlı, dengeli ve tutarlı bir ön teknik, pazar, yasal ve sosyoekonomik değerlendirme setidir.

Projeler hedef üçüncü ülkelerdeki işbirlikçi çözümlerin ve modellerin etkili dağıtımını destekleyebilecek veya engelleyebilecek temel çerçeve koşullarını tanımlamalı ve değerlendirmelidirler.

VAP’lar, uygulama stratejileri ile birlikte bu tür iş çözümlerinin ve modellerinin rafine ve uygulanabilir bir tanımını da içerir.

VAP’ların özellikleri şunlardır:

  • Yerel bir ortakla/alt yüklenici ile ortaklık kurma; örneğin VAP odak ülkesinden veya ülkelerinden bir tedarikçi, müşteri, danışman, hukuk danışmanı, araştırma sağlayıcısı.
  • Yenilikçi bir çözümün pratik, teknolojik ve ticari uygulanabilirliğini ve yerel koşulları ve talepleri nasıl karşılaması gerektiğini keşfetmek için çok çeşitli aktiviteler ekleyin.
  • Proje süresi en fazla 6 ay olmalıdır.
  • Kısa/orta vadede bu ülke ile potansiyel bir yenilikçi işbirliği projesinin ilk aşaması olarak kurgulanmalıdır.
  • % 70’e kadar finanse edilecek en az 86.000 Euro’luk bir bütçeye sahip olmalıdır. (60.000 Euro’luk sabit bir hibe)

INOWWIDE kapsamında 1 Nisan’da açılacak VAP Projeleri için uygulanacak çağrı takvimi şu şekildedir:

 

Çağrı metni için tıklayınız.

Çağrı uygulama rehberi için tıklayınız.

INNOWWIDE Programı ve açılacak olan VAP çağrısı ile ilgili her türlü detay için:

https://innowwide.eu/