Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve sözleşme makamı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen Ufuk 2020’de Türkiye – II projesi kapsamında; 12 Şubat ve 14 Şubat tarihlerinde sırasıyla Ankara’da ve İstanbul’da Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplamda 100’ün üzerinde katılımcıya yönelik KOBİ’ler için Proje Yazma Eğitimleri gerçekleştirildi.

Ana hedefi Türkiye’den kurum ve kuruluşların `Araştırma ve Yenilikler` alanlarında Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan Ufuk 2020’ye katılımının artırılması olan projenin Proje Yazma Eğitimleri; TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası Merve Diyar ve Tarık Şahin tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmaları ile başladı. Hem Diyar hem de Şahin TÜBİTAK adına ‘KOBİ Aracı, Hızlandırıcı Destekleri ve U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ konularını da içeren bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdiler. Ayrıca yine katılımcıların eğitim sonrası erişebilecekleri faydalı web bağlantıları ve TÜBİTAK adreslerini de katılımcılar ile paylaştılar.

Projeyi yürüten konsorsiyumun uluslararası ve Türk uzmanları tarafından “Türkiye’nin Araştırma ve Yenilik için AB Çerçeve Programlarına katılımının desteklenmesi”, “Horizon 2020 ve KOBİ Aracı’ndan Hızlandırıcı Programına Geçiş”, “Yeşil Düzen Girişimi”, “Ufuk2020 KOBİ Programlarında Türkiye’nin Deneyimi” konularında etraflı sunumlar gerçekleştirilirken, yine her iki eğitimin öğleden sonraki oturumlarında, Proje’nin eğitim koordinatörü vasıtasıyla KOBİ’lere Proje Yazma konusunda tüm süreçleri içeren detaylı eğitimler gerçekleştirildi.

Aktif katılım gerektiren eğitimler, soru-cevap oturumları ve toplantı aralarında gerçekleşen bire bir görüşmeler vasıtasıyla her iki eğitimde toplamda 100’den fazla katılımcı için aktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılar hem TÜBİTAK’tan ilgili yetkililer hem konularında uzman yabancı eğitimciler hem de birbirleriyle ağ kurma fırsatı yakaladılar.

TÜBİTAK yetkililerinin ve projenin uzmanlarının katılımcıların ilgilerine yönelik teşekkürleri ve bundan sonraki iş birliklerine dair temennileri ile eğitim sonlandırıldı. 

Eğitim süresince gerçekleşen sunumlara takip eden bağlantı vasıtasıyla ulaşılabilir; https://bit.ly/2VOKRX3